Zvládne jeden plynař sám efektivně nainstalovat domovní plynovod u rodinného domku?

Většina plynařů má vybudování domovního plynovodu spojené s poměrně složitým procesem svařováním PE potrubí v těžko přístupném výkopu, důkladnou izolací tohoto spoje a mnoha dalších rozmanitých úkonů. Proto si na projekt tohoto typu vyhradí minimálně jeden celý pro dva montážníky.

Existuje ovšem řešení, které dovede instalační čas zkrátit na polovinu a navíc to může snadno zvládnout i sám jeden plynař! Tímto vysoce efektivním řešením je použití potrubního systému MERABELL GAS PROFI.

Názorný příklad nám zde ukáže firma VTP Štěpánek z Havířova která standardně používá vlnovcové trubky z nerezi při dopojování kotlů nebo bojlerů. Nedávno objevili také „žluté“ potrubí MERABELL GAS PROFI, se kterým lze instalovat nejen vnitřní rozvod plynu, ale kompletní plynovou přípojku vedenou od HUP v zemi až do interiéru domu v jednom kuse bez spoje. Další realizací plynovodu od firmy VTP Štěpánek s trubkou MERABELL GAS PROFI byla dřevostavba rodinného domu v malebné obci Čechy pod Kosířem na Hané. Termín zhotovení vyšel na typicky aprílové počasí. Proto bylo třeba instalaci zvládnout velmi rychle, dokud je přívětivé počasí. Tedy ideální možnost pro použití trubky MERABELL GAS PROFI.

Jaké výhod má použití „žluté“ trubky MERABELL GAS PROFI?

 1. Rychlost instalace – korektní zbudování domovního plynovodu z klasických materiálů (PE potrubí s přechodem na měď) vyžaduje mnoho různorodých úkonů jako je svařování, lisování, izolování, natahovaní signalizačničního vodiče, a další Naprostá většina z těchto úkonů u flexibilní nerezové trubky zcela odpadá, protože vedení se natáhne z jednoho kusu a potřebné ohyby potrubí se snadno vytvarují rukou. Čas montáže je tak násobně krátší.
 2. Stačí jeden montér – celou instalaci může bez problémů zvládnou i sám jeden zaškolený plynař. Potřebuje pouze drobnou, několika minutovou pomoc při navlékání potrubí do chráničky a při protahování trubky přes stavební konstrukce. Zde lze využít i zcela nekvalifikované osoby přítomné na stavbě, jako je majitel objektu, řidič, či jiný řemeslník.
 3. 100% bezpečnost – s nerezovou trubkou lze plynovod vybudovat s minimem spojů. Tím odpadá riziko vzniku potenciální budoucí netěsnosti ve spojích. Spoje jsou pouze na začátku v HUP, a pak až na konci rozvodu u kotle. Spojování se provádí snadným zalisováním konce trubky pomocí pákového lisu.
 4. Jedna trubka na vše – obvykle je plynovod vybudován ze dvou systémů (v exteriéru a interiéru) a je zapotřebí nainstalovat min. jeden bezpečnostní ventil. S trubkou MERABELL GAS PROFI je celý rozvod vybudován z jednoho sytému od u HUP až ke kotli uvnitř domu. Tím odpadá nutnost použít žádné další bezpečnostní prvky.
 5. Chytré nástroje – manuální pákový lis MERABELL je mnohem levnější a snazší na obsluhu než nástroje na lisování mědi. Ty navíc musí být pravidelně dobíjeny a kalibrovány, což stojí další peníze a zejména čas, kdy nástroje nejsou dostupné pro práci.
 6. Nadstandardní záruka – nerez je vysoce kvalitní a nehořlavý materiál. Na produkty MERABELL GAS PROFI je proto poskytována nadstandardní záruka 10 let.

Technické provedení

Potřebná dimenze trubky DN25 / 5/4" byla zvolena za pomoci on-line kalkulačky potrubí na www.merabell.cz/kalkulacka. Byl vybrán 30m návin žluté trubky MERABELL GAS PROFI s průměrem DN25 / 5/4" (M00129).

Trubka byla natažena od HUP na hranici pozemku až do technické místnosti rodinného domu, kde se bude nacházet plynový kotel. V exteriéru byla trubka uložena ve výkopu pod terénem a v interiéru domu pod podlahou. Trubka byla uložena ve žluté chráničce s vnějším průměrem 50 mm. Pro přechod přes nosnou konstrukci domu byla použita ocelová ochranná trubka. Po odstranění ochranného opláštění (doporučujeme nůž M0304) byly konce trubky zkráceny řezákem M0305 a zalisovány pákovým lisem M0303. Obnažené konce za maticí byly opět zaizolovány vulkanizační páskou M0321. Délka celého plynovodu od HUP až ke kotli má celkem 19 metrů. S trubkou MERABELL GAS PROFI byl nainstalován plynovod bez jediného spoje. Nebylo třeba použít žádný bezpečnostní ventil.

Hlavní benefity trubky GAS PROFI

 • trubka je vyrobena z kvalitní nerezi AISI316L
 • flexibilita potrubí umožňuje tvarování pouze rukou
 • je potažena žlutým ochranným opláštěním z PE (polyethylen).
 • trubka MERABELL GAS PROFI je certifikována dle normy ČSN EN 15266, která umožňuje vedení trubky ve zdi bez chráničky, pod zemí, v podlaze a přes stavební konstrukci ve chráničce, při průchodu obvodovou zdí v ochranné trubce.

Hlavní benefity hadice GAS PROFI s ventilem a tepelnou pojistkou

Plynová hadice MERABELL GAS PROFI je certifikována dle v Evropě již povinné normy ČSN EN 14800 (Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva), která zaručuje maximální bezpečí. Proti mechanickému poškození je hadice na svém povrchu chráněna čirým PVC ochranným opláštěním a nerezovým opletem. Otočná koncovka na straně spotřebiče (sporáku) brání protočení hadice v závitu a případnému úniku plynu. Tepelná pojistka ventilu automaticky uzavře přívod plynu při překročení teploty 100 °C. Bajonetový ventil umožňuje velmi snadné odpojení a zapojení plynového spotřebiče uživatelem, bez nutnosti volat certifikovaného montéra – např. kvůli malování, úklidu.

Hlavním benefitem této prémiové hadice je unikátní záruka 25 let, která umožňuje její dlouhodobé používání bez nutnosti výměny po pravidelných revizích, nebo při výměnách spotřebiče. Tím se společnosti Heimstaden z dlouhodobého pohledu několikanásobně kompenzuje vyšší pořizovací cena hadice, která je oproti doposud používanému řešení (běžná plynová hadice + bezpečností ventil VAIT) pouze v řádu stokorun.

Výtah z norem a technických předpisů

Zdroj TPG 70401:
Bod 4.3.2.1 Pro stavbu, opravy, rozšiřování domovních plynovodů se používají trubky z korozivzdorné oceli podle EN15266.

Zdroj EN 1775:
Bod 5.2.5 předepisuje, že spoje z korozivzdorných ohebných trubek mohou zhotovovat pouze osoby se zvláštním školením a odkazuje se na informativní přílohu E, kde jsou uvedeny pokyny pro spojování tohoto typu trubek. *Na certifikační školení se můžete přihlásit zde:

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Část E2: Má být použit pouze systém trubek a tvarovek splňující požadavky normy EN 15266.

Plynové rozvody z nerezových ohebných trubek vedených pod zemí:
Při instalaci pod úrovni terénu musí být trubky uloženy do chráničky, jejichž jeden konec je vyveden do prostoru (skříňky, výklenku apod.) tak, aby bylo možno provést kontrolu úniku plynu. Postačujícím řešením je vyvedeni jednoho konce chráničky s tím, že druhá strana je provedena jako utěsněný konec. Neutěsněny konec chráničky musí být zajištěn proti vtékající vodě, např. při dešti apod.

Hloubka uloženi potrubí pod úrovni terénu musí být nejméně 600 mm. V případě, kdy nelze dodržet nejmenší hloubku uloženi 600 mm pod úrovni terénu, musí být potrubí mechanicky chráněno před případným nepřípustným zatížením, např. ochrannou trubkou.

Doporučený postup montáže

 • připravte výkop hluboký min. 80 cm a zapískujte
 • vložte ochrannou trubku do průchodu přes obvodové zdivo (pro DN25 min. vnitřní průměr 40 mm)
 • naměřte délku potrubí od HUP až ke spotřebiči (včetně vnitřních rozvodů)
 • připravte si chráničku pro podzemní část rozvodu
 • před vložením do výkopu nasuňte ve volném prostoru chráničku na trubku (pozor na poškození PE opláštění neopatrným zacházením, třením o hrubé a ostré předměty)
 • trubku v chráničce uložte do výkopu a protáhněte přes zeď do objektu
 • navlečte matici na trubku, zalisujte konec trubky, nasaďte těsnění a namontujte do skříně HUP
 • proveďte obsyp do výšky 30 cm a položte výstražnou folii
 • zasypte do úrovně terénu

Vyhodnocení projektu

Díky efektivnosti systému MERABELL GAS PROFI zvládla firma VTP Štěpánek vybudovat celý domovní plynovou od HUP až k spotřebiči během hezkého dopoledne.

Při srovnáním nákladů se ukázalo, že ani vyšší pořizovací cena za metr nerezového potrubí nemusí znamenat celkově vyšší náklady. V tomto konkrétním případě byla cena za 3,5 hodiny práce, 19 m potrubí GAS PROFI a dvě matky o pár set korun levnější, než kdyby byl plynovod realizován v kombinaci PE a mědi, kde je třeba výrazně větší počet přechodových a spojovacích prvků. Díky razantnímu zkrácení času montáže je potrubí MERABELL GAS PROFI jednoznačně efektivnějším řešením.