Starý ustoupil novému a modernímu materiálu

Majitelé typického panelákového bytu na sídlišti v Praze se rozhodli vyměnit kuchyňskou linku. Po demontáži staré linky je ale čekalo velmi nemilé překvapení. U stávajícího plynového rozvodu z 80. let byla detekována netěsnost (únik plynu) v jednom spoji. Oprava takového spoje je velice komplikovaná a časově náročná. Nikoliv kvůli přetěsnění jednoho spoje, ale pokud zasáhnete do desítky let starého závitového rozvodu, tak pohybem vedení velmi pravděpodobně uvolníte také vedlejší spoje, které dosud těsnily. A takto můžete nakonec přetěsňovat všechny spoje. To zabere násobně více času, než udělat rozvod zcela nový z moderních materiálů.

Plynová přípojka vytvořená z klasické ocelové trubky, která je spojovaná závitovými koleny a těsněná konopím, byla ideální pro svítiplyn. Ten svou vlhkou konzistencí udržoval těsnicí konopí ve spojích v odpovídajícím stavu. Po přechodu na suchý zemní plyn však došlo k postupnému vysychání konopí a následným drobným únikům plynu.

Majitelé bytu tedy okamžitě přizvali plynaře, kterého žádali o přetěsnění spojů. Tento požadavek odborná montážní firma ze dvou důvodů jednoznačně odmítla.

 1. Pracnost a časová náročnost – tento konkrétní rozvod plynu z chodby od plynoměru až ke sporáku má cca 5 metrů a obsahuje 24 spojů. Ty by bylo třeba rozebrat a opětovně přetěsnit. Navíc k některým spojům byl špatný přístup, např. v šachtě se stoupačkou.
 2. Záruka – na takto provedenou opravu plynového rozvodu musí montážní firma držet odpovídající záruku. Zaručit se za komplikovaný repasovaný rozvod ze 40 let starého materiálu chce určitě velkou odvahu.

Montážní firma nabídla řešení, které je rychlé, bezpečné a v konečném důsledku i levnější. Výměnu starého ocelového rozvodu za moderní potrubí z nerezového vlnovce MERABELL GAS PROFI. Co přesvědčilo majitele bytu tuto nabídku přijmout?

 1. Rychlost instalace – významná úspora času montáže mnohonásobně vykompenzuje o něco dražší instalační materiál.
 2. Bezpečnost – celý rozvod lze realizovat bez jediného spoje. Tím do budoucna odpadá riziko netěsnosti spoje, kvůli kterému celý problém vzniknul.
 3. Úspory v budoucnosti – významné zkrácení času práce revizního technika při následných kontrolách. Zkouška těsnosti se provede jen na začátku a na konci vedení.
 4. Záruka 10 let, která je výrobcem poskytována na materiál MERABELL GAS PROFI

Technické provedení

Potřebná dimenze trubky DN15 byla zvolena za pomoci on-line kalkulačky potrubí na www.merabell.cz/kalkulacka. Byl vybrán 10m návin žluté trubky MERABELL GAS PROFI s průměrem DN15 / 3/4" (M00132). Pro dopojení plynového sporáku byla použita plynová hadice GAS PROFI R1/2"–G1/2" o délce 100 cm (M0020).

Vlnovcové potrubí DN15 bylo připojeno na výstupní šroubení plynoměru G4", přes redukovaný nátrubek DN25 – DN15 pomocí systémového spoje (přechodová vsuvka pro G3/4" – R1/2" pro DN15, ploché těsnění pro DN15 a matice G3/4" pro DN15). Toto potrubí dále prochází bytovým jádrem prostupem do kuchyně, kde je vedeno na povrchu zdiva do místa budoucího umístění plynového spotřebiče. Na konci potrubí DN15 / 3/4" je pomocí systémového spoje (matice G3/4" pro DN15, ploché těsnění pro DN15 a přechodová vsuvka G3/4" – R1/2" pro DN15) instalován uzávěr spotřebiče: kulový kohout DN15, za kterým je osazena flexibilní plynová hadice MERABELL GAS PROFI dlouhá 1 m.

Délka rekonstruovaného potrubí od plynoměru až k plynové varné desce má celkem 5 metrů a díky dlouhým návinům opláštěné trubky MERABELL GAS PROFI bylo možné vybudovat vedení bez jediného spoje. Potřebné tvarování potrubí se provádí jednoduše „za studena“, tedy ohybem rukou. Tím se rapidně zrychluje vlastní montáž plynovodu a navíc odpadá riziko vzniku netěsnosti ve spojích po trase.

Hlavní benefity trubky GAS PROFI

Trubka MERABELL GAS PROFI má nadstandardní 10 letou záruku a je opatřena robustním žlutým ochranným opláštěním z PE (polyethylen). Toto opláštění lze na koncích pro účely zalisování velmi snadno odstranit za pomoci ořezávacího nože MERABELL (M0304). Obnažené konce trubky se doporučuje po zalisování matice opět zaizolovat vulkanizační páskou (M0321).

Systém MERABELL GAS PROFI je certifikován dle normy ČSN EN 15266 (Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách s pracovním tlakem do 0,5 bar). Tato EU norma umožňuje vedení trubky ve zdi bez chráničky, pod zemí a přes stavební konstrukci v chráničce, při průchodu obvodovou zdí v ochranné trubce.

Hlavní benefity hadice GAS PROFI

Plynová hadice MERABELL GAS PROFI je certifikována dle v Evropě již povinné normy ČSN EN 14800 (Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva), která zaručuje maximální bezpečí. Proti mechanickému poškození je hadice na svém povrchu chráněna čirým PVC ochranným opláštěním a nerezovým opletem. Otočná koncovka na straně spotřebiče (sporáku) brání protočení hadice v závitu a případnému úniku plynu. Záruka 25 let, která umožňuje používání hadice minimálně po období 8 revizních cyklů.

Výtah z norem a technických předpisů

Zdroj TPG 70401:
Bod 4.3.2.1 Pro stavbu, opravy, rozšiřování domovních plynovodů se používají trubky z korozivzdorné oceli podle EN15266.

Zdroj EN 1775:
Bod 5.2.5 předepisuje, že spoje z korozivzdorných ohebných trubek mohou zhotovovat pouze osoby se zvláštním školením a odkazuje se na informativní přílohu E, kde jsou uvedeny pokyny pro spojování tohoto typu trubek. *Na certifikační školení se můžete přihlásit zde:

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Doporučený postup montáže

 • naměřte délku potrubí od plynoměru až ke spotřebiči
 • rozměřte si umístění objímek pro uchycení trubky na zeď
 • připravte si chráničku pro průchod trubky konstrukcí zdí
 • trubku v chráničce protáhněte přes zeď, přichytněte ji do objímek
 • na jednom konci trubky navlečte matici na trubku, zalisujte konec trubky, nasaďte těsnění a namontujte k plynoměru
 • na druhém konci trubky navlečte matici na trubku, zalisujte konec trubky, nasaďte těsnění a namontujte plynový ventil
 • do plynového ventilu namontujte plynovou hadici

Vyhodnocení projektu

Montážní firma používá nerezový vlnovec téměř denně, proto výměna rozvodů probíhala hladce. Kompletní rekonstrukce pro dva montážníky trvala celkem 1,5 hodiny: půl hodiny demontáž starého rozvodu a 1 hodinu zabrala montáž potrubního systému MERABELL GAS PROFI. Jednoznačně se tedy potvrdil předpoklad významné úspory času montáže. Z pohledu bezpečnosti je důležité, že byl zbudován plynovod bez jediného spoje po trase. Dle normy TPG 704 01 provedena zkouška pevnosti a těsnosti, a revizním technikem byla vypracována výchozí revize.