Problém vyřešila trubka pod omítkou

Starý ocelový plynovod bytového domu v Otrokovicích, který pocházel ze 40. let minulého století, již přestal splňovat bezpečnostní podmínky provozu. Jeho stav byl natolik kritický, že na chodbách domu bylo již možno cítit drobný únik plynu. Bylo tedy nezbytné vybudovat zcela nový rozvod. Firma Martin Dolanský – GASEDO plyn, vybraná na tuto zakázku, však narazila na zásadní problém. K původnímu plynovodu nebyly dochovány žádné plány rozvodů a ani současní obyvatelé domu netušili, kudy jsou rozvody přesně vedeny.

Na základě konzultací a technické podpory společnosti MERABELL se montážní firma rozhodla pro vybudování hlavní páteře plynovodu z pevné nerezové trubky vedené ve stoupačkách na chodbě domu. Na spotřební rozvody plynu vedené od plynoměru do bytových jednotek zvolili potom flexibilní nerezové potrubí MERABELL GAS PROFI, které je potaženo speciálním PE opláštěním, a může tak být uloženo pod omítku bez nutnosti použití do chráničky. Snadná tvarovatelnost potrubí MERABELL GAS PROFI umožňuje vést trubku nejkratší možnou cestou a výrazně tak zjednodušit tvar rozvodu a bezpečně se vyhnout stávajícím rozvodům vody a elektroinstalace.

Proč se firma Martin Dolanský – GASEDO plyn rozhodla pro žlutou opláštěnou flexibilní trubku MERABELL GAS PROFI?

 1. Rychlost a cena instalace – sestavení plynovodu z klasických materiálů jako je např. měď by zde vyžadovalo použití mnoha desítek kusů různých tvarových prvků s nutností jejich precizního zalisování. Už jen samotné předběžné plánování tvaru rozvodů pro účely přibližného odhadu potřebných fitinek by bylo poměrně časově náročnou činností, a i tak by bylo pro zakázku tohoto rozsahu pouze velmi orientační. Velmi pravděpodobně by docházelo k opakovaným neproduktivním cestám do velkoobchodu pro chybějící tvarovky. To už vůbec nemusíme hovořit o materiálových nákladech. Nerezová vlnovcová trubka je sice sama o sobě lehce dražší v porovnání s měděnou, ale protože odpadá nutnost použití tvarovek pro vlastní vedení rozvodu, tak se zejména u složitějších tvarů stává nerez levnější variantou. A k tomu přichází ještě i razantní úspora času díky rychlosti instalace. Použití flexibilní nerezové trubky MERABELL GAS PROFI naprosto zrychluje plánování nákupu materiálu. Potřebujete pouze dostatečně dlouhý návin trubky, matky, těsnění a případně několik málo kusů vsuvek. Možnost snadného ohýbaní nerezové trubky v libovolných úhlech pouhou rukou přináší potom radikální časovou úsporu, protože odpadá nutnost zalisování desítek až stovek tvarovek, které by bylo nezbytné použít u rozvodu z mědi. V tomto konkrétním případě firma odhaduje úsporu času až o 40 %!
 2. Výsledný design provedení – trubka MERABELL GAS PROFI je potažena žlutým ochranným PE opláštěním a splňuje tak normu ČSN EN 15266, která dovoluje trubku vést pod omítkou i bez chráničky. V tomto případě mohla být tedy snadno uložena do zdi, aby nijak nenarušovala vzhled společných prostor domu.
 3. Bezpečnost – rozvody plynu nerezovou trubkou MERABELL lze zbudovat s minimem spojů. Zde konkrétně je spoj pouze na začátku u plynoměru a potom na druhém konci rozvodu u plynového kohoutu. Do budoucna proto nehrozí únik ve spoji na trase. Jak říká staré instalatérské pravidlo: „nejlepší spoj je žádný spoj“.
 4. Vysoká kvalita a trvanlivost rozvodu – rozvody z nerezového vlnovce jsou částečně pružné. Proto výborně odolávají možným dilatacím nebo vibracím, a tím se zamezí vzniku možného defektu. Navíc je na tuto trubku MERABELL GAS PROFI poskytována nadstandardní záruka výrobce 10 let.

Postup instalace

Za pomoci on-line kalkulačky potrubí na www.merabell.cz/kalkulacka, byla zvolena opláštěná trubka M0118 MERABELL GAS PROFI s průměrem DN15 / 3/4", návin 60 m. Na dopojení plynových sporáků byla vybrána hadice M0020 MERABELL GAS PROFI R1/2"– G1/2", délka 100 cm.

VYPOČÍTAT POTRUBÍ

Hlavní páteř plynovodu byla vybudována z pevné nerezové trubky a boční větve plynovodu byly nataženy z vlnovcového potrubí DN15 / 3/4". To bylo napojeno systémovým spojem (matice G3/4", ploché těsnění 3/4" 24 / 16×2) a mosaznou redukcí na plynový kulový ventil u výstupního G4" šroubení plynoměru, který byl umístěn v technické místnosti na chodbě domu. Potrubí pak bylo dále vedeno po povrchu zdi a prostupem bylo vyvedeno na chodbu, kde bylo natvarováno do drážky pod omítkou. V místě, kde se nacházela za kuchyňská linka, bylo vedeno prostupem do místa umístění plynového sporáku. Rozvod plynovodu DN15 / 3/4" je systémovým spojem (matice G3/4", ploché těsnění 3/4" 24 / 16×2 a přechodová vsuvka G3/4" – R1/2") ukončen kulovým kohoutem, za kterým je připojena plynová hadice MERABELL GAS PROFI dlouhá 1 m.

Budování plynovodu prováděly dvě party: první montážní parta 3 lidí instalovala vlastní rozvody potrubí a druhá parta 2 lidí prováděla stavební úpravy. Díky snadné stavební přípravě (nároky na preciznost vysekání drážky pro flexibilní trubku jsou výrazně nižší než pro pevnou trubku) a rychlosti montáže (rozvod z jednoho kusu trubky a všechny ohyby se provádějí rukou) se podařilo zkrátit čas vybudování rozvodů pro jeden vchod bytového domu z původních osmi pracovních dnů pouze na pět dnů (37,5 %).

Během 6 týdnů byl vybudován plynovod pro 48 bytů v 6 vchodech bytového domu. Spotřebováno bylo 360 metrů ohebného potrubí MERABELL.

Benefity potrubí MERABELL GAS PROFI s ochranným opláštěním

 • Je certifikováno dle normy ČSN EN 15266 (Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách s pracovním tlakem do 0,5 bar).
 • Tato EU norma umožňuje vedení trubky ve zdi bez chráničky, pod zemí a přes stavební konstrukci ve chráničce, při průchodu obvodovou zdí v ochranné trubce.
 • Je vyrobeno z kvalitní nerezi AISI316L (chirurgická ocel).
 • Je ohebné a umožňuje tvarování pouze rukou.
 • Je potaženo žlutým ochranným opláštěním z PE (polyethylen).
 • Má nadstandardní záruku 10 let.

Doporučený postup montáže

 • Naměřte délku potrubí od plynoměru až ke spotřebiči.
 • Vysekejte drážku ve zdi pro uložení trubky.
 • Rozměřte si umístění objímek pro uchycení trubky na zeď.
 • Připravte si ochrannou trubku pro průchod trubky konstrukcí zdí.
 • Trubku v ochranné trubce protáhněte přes zeď.
 • Trubku natvarujte rukou podle potřeby a vložte do drážky ve zdi a zafixujte pomocí lůžka z cementové mazaniny nebo ji přichytněte do objímek.
 • Na jednom konci trubky navlečte matici na trubku, zalisujte konec trubky, nasaďte těsnění a namontujte k plynoměru.
 • Na druhém konci trubky navlečte matici na trubku, zalisujte konec trubky, nasaďte těsnění a namontujte plynový ventil.
 • Do plynového ventilu namontujte plynovou hadici.
 • Vysekané drážky s trubkou pak zahažte cementovou mazaninou a stavebně zapravte.

Vyhodnocení projektu

Vybudování kompletně nového plynovodu pro 48 bytových jednotek zabralo montážní firmě necelé 4 týdny namísto původně plánovaných 6 týdnů. Potvrdil se tak předpoklad významné úspory času montáže.

Pro obyvatele bytového domu je také důležité, že se jednalo o poslední starosti a náklady kvůli plynovodu. Životnost nerezového potrubí totiž dosahuje minimálně životnosti samotné budovy.

Nezanedbatelný je také „čistý“ finální vzhled společných prostor domu, který umožnilo skrytí potrubí do zdí domu.