Moderní způsob provedení montáže domovního plynovodu

Plynařská firma Radmil CZ s.r.o. z Vracova byla investorem oslovena s požadavkem na vybudování domovního plynovodu v rodinném domě v Polešovicích. Původním záměrem bylo použití PE plastového potrubí pro venkovní (podzemní) část a následný přechod na měděné potrubí uvnitř objektu.

Po shlédnutí prezentace systému MERABELL GAS PROFI se rozhodli prakticky vyzkoušet, jaké benefity jim případná změna technologie může přinést. Při srovnáním nákladů na materiál montáže se ukázalo, že ani vyšší pořizovací cena za metr nerezového potrubí nemusí znamenat celkově vyšší materiálové náklady. V tomto konkrétním případě byla dokonce cena za 21 m potrubí GAS PROFI, chráničku KOPOFLEX® a dvě matky o pár set korun levnější, než původní rozpočet na kombinaci PE a mědi, kde je třeba výrazně větší počet přechodových a spojovacích prvků. Navíc také odpadá potřeba vybudování revizních otvorů u rozebíratelných spojů po trase.

Technické provedení

Potřebná dimenze trubky DN25 / 5/4" byla zvolena za pomoci on-line kalkulačky potrubí. Byl vybrán 30m návin žluté trubky MERABELL GAS PROFI s průměrem DN25 / 5/4" (M00129). Pro venkovní část plynovodu byla použita chránička KOPOFLEX® s vnějším průměrem 50 mm.

VYPOČÍTAT POTRUBÍ

Trubka byla natažena od HUP na hranici pozemku až do technické místnosti v suterénu rodinného domu, kde se bude nacházet spotřebič (plynový kotel). Délka celého plynovodu od HUP až ke kotli má celkem 21 metrů a díky opláštěné trubce MERABELL GAS PROFI bylo možné vybudovat vedení bez jediného spoje. Tím se rapidně zrychlí vlastní montáž plynovodu a navíc odpadá možná hrozba vzniku netěsnosti ve spojích po trase.

Hlavní benefity trubky GAS PROFI

Trubka MERABELL GAS PROFI je opatřena robustním žlutým ochranným opláštěním z PE (polyethylen). Toto opláštění lze na koncích pro účely zalisování velmi snadno odstranit za pomoci ořezávacího nože MERABELL (M0304). Obnažené konce trubky se doporučuje po zalisování matice, opět zaizolovat vulkanizační páskou (M0321).

Systém MERABELL GAS PROFI je certifikován dle normy ČSN EN 15266 (Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách s pracovním tlakem do 0,5 bar). Tato EU norma umožňuje vedení trubky ve zdi bez chráničky, pod zemí a přes stavební konstrukci ve chráničce, při průchodu obvodovou zdí v ochranné trubce.

Výtah z norem a technických předpisů

Zdroj TPG 70401:
Bod 4.3.2.1 Pro stavbu, opravy, rozšiřování domovních plynovodů se používají trubky z korozivzdorné oceli podle EN15266.

Zdroj EN 1775:
Bod 5.2.5 předepisuje, že spoje z korozivzdorných ohebných trubek mohou zhotovovat pouze osoby se zvláštním školením a odkazuje se na informativní přílohu E, kde jsou uvedeny pokyny pro spojování tohoto typu trubek. *Na certifikační školení se můžete přihlásit zde:

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Část E2: Má být použit pouze systém trubek a tvarovek splňující požadavky normy EN 15266.

Plynové rozvody z nerezových ohebných trubek vedených pod zemí:
Při instalaci pod úrovni terénu musí být trubky uloženy do chráničky, jejichž jeden konec je vyveden do prostoru (skříňky, výklenku apod.) tak, aby bylo možno provést kontrolu úniku plynu. Postačujícím řešením je vyvedeni jednoho konce chráničky s tím, že druhá strana je provedena jako utěsněný konec. Neutěsněny konec chráničky musí být zajištěn proti vtékající vodě, např. při dešti apod. Hloubka uloženi potrubí pod úrovni terénu musí být nejméně 600 mm. V případě, kdy nelze dodržet nejmenší hloubku uloženi 600 mm pod úrovni terénu, musí být potrubí mechanicky chráněno před případným nepřípustným zatížením, např. ochrannou trubkou.

Doporučený postup montáže

  • připravte výkop hluboký min. 80 cm a zapískujte
  • vložte ochrannou trubku do průchodu přes obvodové zdivo (pro DN 5 min. vnitřní průměr 40 mm)
  • naměřte délku potrubí od HUP až ke spotřebiči (včetně vnitřních rozvodů)
  • připravte si chráničku pro podzemní část rozvodu
  • před vložením do výkopu nasuňte ve volném prostoru chráničku na trubku (pozor na poškození PE opláštění neopatrným zacházením, třením o hrubé a ostré předměty)
  • trubku v chráničce uložte do výkopu a protáhněte přes zeď do objektu
  • navlečte matici na trubku, zalisujte konec trubky, nasaďte těsnění a namontujte do skříně HUP
  • proveďte obsyp do výšky 30 cm a položte výstražnou folii
  • zasypte do úrovně terénu

Vyhodnocení projektu

I přes drobná zdržení v průběhu instalace, která jsou při prvním použití nové technologie montáže zcela přirozená, se jednoznačně potvrdil předpoklad významné úspory času. V tomto konkrétním případě použití potrubního systému MERABELL GAS PROFI snížil čas potřebný k montáži z 5 až 6 hodin pro dva montážníky na 2,5 hodiny! Z pohledu bezpečnosti je důležité, že byl zbudován domovní plynovod bez jediného spoje po trase.

Při srovnatelných nákladech na materiál je MERABELL GAS PROFI díky razantnímu zkrácení času montáže a vyšší bezpečnosti jednoznačně efektivnějším řešením, než původně projektovaná kombinace PE/měď.